Doradzimy odpowiednie rozwiązania

Zwroty i Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub rozbieżności produktu przesłanego z zamówionym będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia lub rozbieżności sporządzonego przez Zamawiającego w obecności kuriera w momencie dostarczania przesyłki i potwierdzonego przez niego podpisem.
  2. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć wypełniając FORMULARZ on-line na stronie https://ireklamacje.pl/zglos-reklamacje/
  3. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta, numer faktury, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep Internetowy nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może od umowy odstąpić.
  5. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczania. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Zamawiającego, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.
  6. Zakupione i dostarczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem gwarancją producenta i/lub dystrybutora. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji. Większość sprzedawanych produktów w sklepie posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów, w domu klienta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów.
  7. Czas odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od zakupu.
  8. Koszt zwrotu towaru ponosi klient.
  9. Nie przyjmujemy zwrotów nadanych za pobraniem.
  10. Zwroty należy kierować na adres: Global Service, Pułtuska 86 Poświętne, 09-100 Płońsk Polska.